سوسن تسلیمی، پرواز به دور دستهای پرنده ای که نمی خواست پرها یش قیچی شوند

اين جامعه، ستاره ها را بر نمی تابد. بخت نيکی کريمی، هديه تهرانی و ليلا حاتمی را نداشت که از همان فيلم اول ، سوپر کلوز آپ هايش روی پرده تمام سينماها باشد